7/24 Destek Hattı

AŞILARIN ÖNEMİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME VE PATİWORLD VETERİNER KLİNİĞİ AŞILAMA PROTOKOLÜ

Evcil canlılarımızın aşılanması daha sağlıklı ve uzun ömürlü bir hayat geçirmeleri amacıyla yapılacak en temel kavramdır. Bizler için önemli olan canlılarımızın hastalanmaması çünkü hastalıklar bir veya birden fazla sistemde geçici ve kalıcı hasarlara neden olabilmektedir. Bu yüzden beşeri hekimlikte olduğu gibi veteriner hekimlikte de aşılamalar koruyucu hekimliğin temel bir prensibidir.

Canlılarımız dünyaya geldikten sonra anne sütü ile beslendikleri süreçte almış olduğu maternal antikorlar sayesinde koruyucu kalkana sahiptir. Bu koruyucu kalkanı devam ettirmek için anne sütünden sonraki süreçte belirli hastalıklara karşı aşı uygulamaları devreye girer. İlk aşılamalardan önce 30-45 günlük yavru kedi ve köpeklerde anneden plasenta yolu ile, emzirme döneminde ve dış etkenler nedeniyle birtakım iç-dış parazitlere maruz kalabilirler bunların uzaklaştırılmaları için ağız yoluyla veya enjeksiyonla antiparaziter ilaçlar ve dış parazit damlaları kullanılır.

AŞI NE DEMEK

Aşılama aktif immünizasyonla immun sistem cevabını düzenlemek amacıyla antijenleri vücuda verme yöntemidir. Aşı; bir hastalığa karşı spesifik koruma sağlamak amacıyla hazırlanmış immunobiyolojik materyaldir. Aşı antijeniktir ancak patojenik değildir.

AŞILARDA OLMASI GEREKEN ÖZELLİKLER

1-Aşılar etkili olmalı, uzun süreli bağışıklık vermeli

2-Uzun süre dayanmalı, muhafaza edilmeli

3-Yan ve toksik etkileri olmamalı

4-Ucuz olmalı kolay bulunmalı

5-Güvenilir olmalı

6-Enfeksiyon oluşturmamalı

7-Tek bir dozun oluşturduğu bağışıklık yeterli olmalı

AŞI TİPLERİ

• Canlı aşılar, Attenüe canlı aşılar, İnaktif aşılar, Toksoid aşılar, Polisakkarid ve polipeptit (hücresel fraksiyon) aşılar, Rekombinant aşılar

Kısacası alerjenlere duyarlı olan canlıların çeşitli alerjenlere solunum, sindirim ve ya deriye temas yolu ile maruz kalması neticesinde ortaya çıkar.

AŞILARIN ETKİ MEKANİZMASI

Patojenler (bakteri, virüsler vb)antijen adı verilen ve patojen bir bağışıklık yanıtı uyaran kısmını oluşturan protein moleküller içerir. Bu protein antijenler vücuda verildiğinde vücutta bulunan hücreler bu antijenleri alarak bunları belleklerine yerleştirerek protein antijenlerine karşılık spesifik bir bağışıklık yanıtı (antikor)oluşur.Bu bağışılık yanıtı oluşturan antikorlar tarafından vücuda giren antijenleri yok eder. Bu yüzden bu tanımlanmış antijenlere karşılık hücrelerde spesifik bir bağışıklık antikorlarını belleklerinde bulundururlar. İşte aşılamalardaki esas amaç ; hücrelerin belleklerine spesifik antikorlar yerleştirmek.Bu sayede patojen antijenlere karşılık koruma sağlamak. Rapel (aşıların 2.ve 3. tekrarları) dozların yapılması ile vücuttaki antikorların daha uzun bir süre koruma sağlamaları için yapılır. Rapel (tekrar) dozlar 21-28. günler içerisinde yapılır.

KÖPEKLERE UYGULANAN AŞILAR

1)KÖPEK KARMA AŞISI

-DISTEMPER (KÖPEK GENÇLİK HASTALIĞI): Akut veya subakut bulaşıcı,ateşli ve sıklıkla öldürücü, respiratuar, gastrointestinal ve merkezi sinir sisteminde bulgular veren bir hastalıktır. Paramiksoviridae ailesinden bir morbilli virüstur. Mortalite oranı yüksek bir hastalıktır.

-PARVOVİRAL ENFEKSİYON(KANLI İSHAL): CPV-2 enfeksiyonu hemorajik enteritle karakterize bir akut sistemik hastalıktır.yavru köpeklerde genellikle ölümcüldür.Köpekler, şok ve benzeri bir duruma girip enterik bulgu vermeden kısa bir halsizlik sürecinin ardından aniden ölebilir.

-HEPATİT (KÖPEK ADENOVİRUS TİP 1):Başta karaciğer olmak üzere sindirim ve solunum sistemlerini etkileyen, ateşli, akut seyirli, bulaşıcı ve öldürücü viral bir hastalıktır.

-PARAİNFULENZA :Bu viral enfeksiyon solunum sisteminde orta dereceli bir yangıya neden olur.Ancak CAV-2 virüsü ve Bordetella Bronshiseptika bakteri ile birleşerek kombine halde çok şiddetli ve ölümcül enfeksiyonlara neden olur.

-LEPTOSPİROZİS:Patojenik leptospiroların neden olduğu bakteriyel hastalıktır.Enfeksiyon-oronazal etkilenme yolu ile enfekte hayvanın idrarı ile kontamine sulardan primer olarak direk cinsel yolla plasental veya enfekte etlerde dahi indirekt geçiş farkedilir.Leptospiremi enfeksiyondan 4-12 hafta sonra en yüksek seviyeye ulaşır; ateş ile ilişkili durumda ölüm o kadar hızlı olabilirki böbrek ve karaciğer hastalığına ait belirtiler gösterir.

2) CORONA VIRUS

CCV Köpeklerde sporadik kusma ve diare salgınları vahşi carnivorlarıda kapsayarak dünyanın heryerine dağılmıştır. Enfeksiyona genelde rastlanılmaz ; birçok hastada iyileşen ve hafif ile şiddetli enterit oluşabilir.

3) BRONCHICINE ( BORDETELLA BRONCHISEPTICA )

Çok komplike ve uzun bir tedavi dönemi gerektiren solunum sisteminde hasarlar bırakabilen bulaşıcı bir hastalıktır. Bu aşı sayesinde kennel cough (barınak öksürük hastalığı) hastalığında %60 oranında koruma sağlanabiliyor.

4) LYME HASTALIĞI

Dünyada kenelerle yayılan en sık ZOONOTİK hastalıklardan biridir. Borrelia burgdorferi adlı spiroket tarafından oluşturulur. Baskın klinik özellikler (köpekte); Topallamayla görülen tekrarlayıcı akut artrit, bazen anoreksi ve depresyon görülebilir. Kardiyak,nörolojik ve renal hastalık gelişebilir.

5) KUDUZ (RABIES)

Çok ağır, mutlak ölümcül, insanlar dahil sıcak kanlı hayvanlarda görülen viral poliensefalitis. Virus bir yara (genellikle kuduzlu hayvanın ısırığından )veya mükoz membran yoluyla vücuda girer. Miyositler içinde çoğalır. Nöromusküler bileşkeye ve nörotendinal iğ hücrelerine yayılır. Hastalık sinir semptomları yaygındır. ZOONOZ bir hastalıktır.

KEDİLERE UYGULANAN AŞILAR

1) KEDİ KARMA AŞISI

- FELINE CALISIVIRUS: Evcil ve egzotik kedilerin üst solunum yolu belirtileri veren oral ülserasyon , pnömoni ve bazen artritisle karakterize yaygın bir hastalık.

- FELINE HERPESVIRUS: Hapşırma ,ateş, konjuktivitis, rhinitis ve ülseratif keratit ile karakterize evcil ve egzotik kedilerin akut hastalığa neden olurlar.

- FELINE PANLEUKOPENIA: Kedilerde akut enterit viral enfeksiyonudur. Ani başlangıçlı , yaşamsal depresyon , kusma , ishal , şiddetli dehidrasyon ve yüksek mortalite (ölümcül)bir hastalıktır..

2) FELINE LEUKEMIA VIRUS

Ev kedilerinde immun yetmezlik ve neoplastik hastalıklara neden olan bir retrovirüstur.

3) KUDUZ (RABIES)

Çok ağır, mutlak ölümcül, insanlar dahil sıcak kanlı hayvanlarda görülen viral poliensefalitis. Virus bir yara (genellikle kuduzlu hayvanın ışırığından )veya mukoz membran yoluyla vücuda girer. Miyositler içinde çoğalır. Nöromusküler bileşkeye ve nörotendinal iğ hücrelerine yayılır. Hastalık sinir semptomları yaygındır. ZOONOZ bir hastalıktır.


PATİWORLD VETERİNER KLİNİĞİ AŞILAMA PROTOKOLÜ

Kedi Köpek
6. HAFTA İÇ + DIŞ PARAZİT UYGULAMASI İÇ + DIŞ PARAZİT UYGULAMASI
8. HAFTA KARMA 1 KARMA 1
10. HAFTA FIV/FELV SPEED TEST+LÖSEMİ 1 BORDETELLA 1
12. HAFTA KARMA 2 + DIŞ PARAZİT UYG. KARMA 2 + DIŞ PARAZİT UYG.
14. HAFTA LÖSEMİ 2 BORDETELLA 2
16. HAFTA KARMA 3 (GEREKLİLİĞE GÖRE) KARMA 3 (GEREKLİLİĞE GÖRE)
18. HAFTA KUDUZ+İÇ+DIŞ PARAZİT UYG. KUDUZ+İÇ+DIŞ PARAZİT UYG.
20. HAFTA - CORONA 1
22. HAFTA - LYME
24. HAFTA DIŞ PARAZİT UYG. CORONA 2+DIŞ PARAZİT UYG